Disclaimer / Privacy Policy

Disclaimer en privacy policy (volgens § 5 Telemediengesetz (TMG); bron gedeeltelijk e-recht24.de)

Datum 26.04.2020

Contact Janine Langner Bas Huntjens Feiteiras – Estrada D. Joao V 226 9240-207 São Vicente MADEIRA info@compact-living-madeira.com www.compact-living-madeira.com

Verantwoordelijk voor content Janine Langner Bas Huntjens

EU-geschillenregeling De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) aan: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Disclaimer voor content Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) en de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment van kennis van een concrete inbreuk. Indien wij kennis nemen van dergelijke wetsovertredingen, zullen wij de inhoud in kwestie onmiddellijk verwijderen.

Disclaimer voor links Ons aanbod bevat ook links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud werd op het moment van het linken niet geïdentificeerd. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is echter zonder concreet bewijs van een wetsovertreding niet redelijk. Indien wij kennis nemen van een overtreding, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright De inhoud en werken op deze door ons gecreëerde pagina’s zijn onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie is onze schriftelijke toestemming nodig. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door ons is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis nemen van een inbreuk, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Ons privacybeleid/ EU-Cookierichtlijn Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen hoe we de informatie die aan ons wordt verstrekt wanneer u onze website bezoekt, gebruiken en beschermen. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen. Als u er zeker van wilt zijn dat u op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen, raden wij u aan deze pagina regelmatig te bezoeken.

Welke gebruikersgegevens verzamelen we? Wanneer u onze website bezoekt, worden algemene en anonieme gegevens geregistreerd en toegevoegd aan de overeenkomstige bedragen / hoeveelheden voor statistische analyse.

Als u het gebruik van cookies accepteert, registreren wij : – uw naam – uw e-mailadres – Afkorting voor het land / de taal.

Waarom we deze data verzamelen Wij verzamelen deze informatie om uw behoeften beter te begrijpen en onze diensten en producten te verbeteren. Daarnaast stelt het ons in staat om het webverkeer te analyseren en, indien nodig, te optimaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen om enquêtes in te vullen.

Gebruikte diensten en dienstverleners: Google Analytics

Beschermen en beveiligen van uw data Wij verbinden ons ertoe deze gegevens te beschermen en vertrouwelijk te behandelen. We doen alles wat in ons vermogen ligt om gegevensdiefstal, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking te voorkomen door de nieuwste technologieën en software te implementeren die ons helpen om alle informatie die we online verzamelen te beschermen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet leasen, verkopen of delen met derden.

SSL-versleuteling (https) Om uw gegevens die via ons online aanbod worden verzonden te beschermen, maken wij gebruik van SSL-codering. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van uw browser.

Blogs en publicatiemedia Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare online communicatie- en publicatiemiddelen (hierna “publicatiemedium”). De gegevens van de lezers worden voor de doeleinden van het publicatiemedium alleen verwerkt voor zover dat nodig is voor de presentatie ervan en voor de communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen. Bovendien verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van de bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Op dezelfde wettelijke basis behouden wij ons het recht voor om de IP-adressen van de gebruikers voor de duur van de enquêtes op te slaan en om cookies te gebruiken om meervoudige stemmingen te vermijden. De persoonlijke informatie in de commentaren en bijdragen, de eventuele contact- en website-informatie en de inhoudelijke informatie wordt door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt. Verwerkte datatypes: inventarisatiegegevens (bijv. namen), contactgegevens (bijv. e-mail), inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen). Getroffen personen: Gebruikers (bijv. bezoekers van de website, gebruikers van online diensten). Doelstellingen van de verwerking: Contractuele prestaties en service, feedback (bijv. het verzamelen van feedback via online formulieren), veiligheidsmaatregelen, administratie en het beantwoorden van vragen. Juridische basis: Uitvoering van de overeenkomst en precontractuele vragen (artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), DSGVO), rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), DSGVO), toestemming (artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), DSGVO), bescherming van vitale belangen (artikel 6, lid 1, zin 1, onder d), DSGVO).

Newsletter en Uitzending Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna “nieuwsbrieven” genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Indien bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud ervan specifiek wordt beschreven, zijn deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons. Om u te kunnen abonneren op onze nieuwsbrieven is het over het algemeen voldoende om uw e-mailadres op te geven. Wij kunnen u echter vragen om een naam op te geven ten behoeve van persoonlijk contact in de nieuwsbrief, of andere gegevens indien deze noodzakelijk zijn voor het doel van de nieuwsbrief. Verwijdering en beperking van de verwerking: Wij kunnen de uitgeschreven e-mailadressen op basis van onze legitieme belangen maximaal drie jaar bewaren voordat wij ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventueel verweer tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits het bestaan van een eerder gegeven toestemming tegelijkertijd wordt bevestigd. In geval van verplichtingen tot permanente inachtneming van tegenstrijdigheden behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres alleen voor dit doel in een zwarte lijst op te slaan. De registratieprocedure is gebaseerd op onze legitieme belangen om aan te tonen dat deze correct is uitgevoerd. Als wij een dienstverlener opdracht geven tot het verzenden van e-mails, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een efficiënt en veilig verzendsysteem. Informatie over rechtsgrondslagen: De verzending van nieuwsbrieven is gebaseerd op de toestemming van de ontvangers of, indien geen toestemming vereist is, op onze legitieme belangen in direct marketing, indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld in het geval van bestaande klantenreclame. Als wij een serviceprovider opdracht geven tot het verzenden van e-mails, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen. Het registratieproces wordt op basis van onze legitieme belangen geregistreerd om aan te tonen dat het in overeenstemming met de wet is uitgevoerd. Prestatiemeting: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “web beacon”, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald, of, als we gebruik maken van een mailingdienstverlener, van hun server. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging verzameld. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die aan de hand van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. Bij deze analyse wordt ook bepaald of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch de bedoeling, noch, indien gebruikt, die van de mailingprovider om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te sturen in functie van de interesses van onze gebruikers. De evaluatie van de nieuwsbrief en de meting van het succes worden, onder voorbehoud van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers, uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen met het oog op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient en voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers. Een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk. In dit geval moet het gehele abonnement op de nieuwsbrief worden geannuleerd of bezwaar worden gemaakt. Soorten gegevens worden verwerkt: Inventarisgegevens (bijv. namen), contactgegevens (bijv. e-mail), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden). Betrokken personen: communicatiepartners. Verwerkingsdoeleinden: direct marketing (bijv. via e-mail). Juridische basis: Toestemming (artikel 6, lid 1, zin 1, letter a DSGVO), rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, zin 1, letter f. DSGVO). Mogelijkheid van beroep (Opt-Out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt gebruik maken van een van de bovengenoemde contactmogelijkheden, bij voorkeur e-mail.

Gebruikte diensten en dienstverleners: – Mailchimp

Aanwezigheid in sociale netwerken Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken in dit kader gebruikersgegevens om te communiceren met de gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden. Houd er rekening mee dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico’s voor de gebruikers, omdat de handhaving van de gebruikersrechten kan worden bemoeilijkt. Met betrekking tot Amerikaanse aanbieders die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield of vergelijkbare garanties bieden voor een veilig niveau van gegevensbescherming, willen wij erop wijzen dat zij zich daarbij verplichten tot naleving van de gegevensbeschermingsnormen van de EU. Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken over het algemeen verwerkt voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden opgesteld op basis van het gedrag van de gebruiker en de daaruit voortvloeiende belangen van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de belangen van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruikersprofielen worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platformen en daarop zijn ingelogd). Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke vormen van verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming en de informatie die door de exploitanten van de respectievelijke netwerken wordt verstrekt. Ook bij verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van de betrokkenen wijzen wij erop dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden gedaan. Alleen de aanbieders hebben in elk geval toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u desondanks hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Verwerkte gegevenstypes: inventarisatiegegevens (bijv. namen), contactgegevens (bijv. e-mail), inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen). Getroffen personen: Gebruikers (bijv. bezoekers van de website, gebruikers van online diensten). Doelstellingen van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, tracking (bijv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers). Juridische basis: legitieme belangen (artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO).
Gebruikte diensten en dienstverleners: Instagram

Plugins en ingebedde functies en inhoud Wij nemen in ons online aanbod functionele en inhoudelijke elementen op die worden verkregen van de servers van hun respectieve aanbieders (hierna “derde aanbieders” genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video’s of social media buttons en bijdragen zijn (hierna uniform aangeduid als “content”). De integratie veronderstelt altijd dat de derden-aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers verwerken, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom nodig voor de weergave van deze inhoud of functies. Wij stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, de te koppelen websites, het tijdstip van het bezoek en andere details over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Opmerkingen over de wettelijke grondslagen: Als wij de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van de derden-aanbieders, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens de toestemming. Anders worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. het belang bij efficiënte, economische en klantvriendelijke diensten). In dit verband willen wij u ook wijzen op de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid. Verwerkte soorten gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), contactgegevens (bijv. e-mail) inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s). Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten), communicatiepartners. Doelstellingen van de verwerking: Levering van ons online-aanbod en gebruiksvriendelijkheid, contractuele diensten en service, contactaanvragen en communicatie, direct marketing (bijv. per e-mail of per post), tracking (bijv. interesse/gedragsprofilering, gebruik van cookies), interesse- en gedragsmarketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen), feedback (bijv. verzamelen van feedback via onlineformulier). Juridische grondslagen: legitieme belangen (artikel 6, lid 1, zin 1, letter f. DSGVO), toestemming (artikel 6, lid 1, zin 1, letter a DSGVO).
Gebruikte diensten en dienstverleners: – Instagram-plug-ins en inhoud: Instagram-plug-ins en -inhoud: Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online-aanbod binnen Instagram kunnen delen.

Dienstverlener: https://www.instagram.com, Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Website: https://www.instagram.com; Privacy Policy: https://instagram.com/about/legal/privacy.

-*Deze tekst wordt automatisch vertaald*-